Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bu Yazıda Neler Var

 • Dik Üçgenin Özellikleri
 • PİSAGOR BAĞINTISI
 • ÖZEL DİK ÜÇGENLER
 • 1. (3 - 4 - 5) Üçgeni
 • 2. (5 - 12 - 13) Üçgeni
 • 3. İkizkenar dik üçgen
 • 4. (30° – 60° – 90°) Üçgeni
 • 5. (30° - 30° - 120°) Üçgeni
 • 6. (15° - 75° - 90°) Üçgeni
 • ÖKLİT BAĞINTILARI
 • Bağlantılı Yazılar

  13 | Radikal

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr
  09 | monogami monogami
  10 | intihar intihar

  Dik açılı üçgen, iç açılarından biri 90° olan üçgendir. Çemberde çapı gören çevre açı 90°'dir.

  Bir dik üçgende kenarlar arasında a2 = b2 + c2 bağıntısı vardır.

  Dik Üçgenin Özellikleri


  Bir açısının ölçüsü 90° olan üçgene dik üçgen denir. Dik üçgende 90° nin karşısındaki kenara hipotenüs, diğer kenarlara dik kenar adı verilir. Hipotenüs üçgenin daima en uzun kenarıdır. şekilde, m(A) = 90° [BC] kenarı hipotenüs
  [AB] ve [AC] kenarları dik kenarlardır.


  PİSAGOR BAĞINTISI


  Dik üçgende dik kenarların uzunluklarının kareleri toplamı hipotenüsün uzunluğunun karesine eşittir. ABC üçgeninde m(A) = 90

  a2=b2+c2

  ÖZEL DİK ÜÇGENLER


  1. (3 - 4 - 5) Üçgeni

  Kenar uzunlukları (3 - 4 - 5) sayıları veya bunların katı olan bütün üçgenler dik üçgendir. (6 - 8 - 10), (9 - 12 - 15), … gibi  2. (5 - 12 - 13) Üçgeni

  Kenar uzunlukları (5 - 12 - 13) sayıları ve bunların katı olan bütün üçgenler dik üçgenlerdir. (10 - 24 - 26), (15 - 36 - 39), … gibi.  Kenar uzunlukları 8, 15, 17 sayıları ile orantılı olan üçgenler dik üçgenlerdir.  Kenar uzunlukları 7, 24, 25 sayıları ile orantılı olan üçgenler dik üçgenlerdir.  3. İkizkenar dik üçgen

  ABC dik üçgen |AB| = |BC| = a |AC| = aÖ2
  m(A) = m(C) = 45° İkizkenar dik üçgende
  hipotenüs dik kenarların Ö2 katıdır.

  4. (30° – 60° – 90°) Üçgeni

  ABC eşkenar üçgeni yükseklikle ikiye bölündüğünde
  ABH ve ACH (30° - 60° - 90°)
  üçgenleri elde edilir.

  |AB| = |AC| = a

  |BH| = |HC| = pisagordan  (30° - 60° - 90°) dik üçgeninde; 30°'nin karşısındaki kenar hipotenüsün yarısına eşittir. 60° nin karşısındaki kenar,
  30° nin karşısındaki kenarın Ö3 katıdır.  5. (30° - 30° - 120°) Üçgeni

  (30° - 30° - 120°) üçgeninde 30° lik açıların karşılarındaki kenarlara a dersek 120° lik açının karşısındaki kenar aÖ3 olur.  6. (15° - 75° - 90°) Üçgeni

  (15° - 75° - 90°) üçgeninde
  hipotenüse ait yükseklik |AH| = h dersek, hipotenüs
  |BC| = 4h olur. Hipotenüs kendisine ait yüksekliğin dört
  katıdır.
  ÖKLİT BAĞINTILARI


  Dik üçgenlerde hipotenüse ait yüksekliğin verildiği durumlarda benzerlikten kaynaklanan öklit bağıntıları kullanılır.  1. Yüksekliğin hipotenüste ayırdığı parçaların çarpımı yüksekliğin karesine eşittir.

  h2 = p.k2.b2 = k.ac2 = p.a

  3. ABC üçgeninin alanını iki farklı şekilde yazıp eşitlediğimizde

  a.h =b.c
  Yukarıda anlatılan öklit bağıntıları kullanılarak elde edilir.

  Genellikle bu öklit bağıntısını kullanmak yerine, yukarıdaki öklit bağıntıları ve pisagor bağıntısını kullanarak çözüme gideriz.

  En Çok Okunanlar

  06 | Sıfat Sıfat
  13 | Panel Panel
  17 | Zamir Zamir